Saturday, June 6, 2009

PIRMA NA TABI KAMO


No To A Gasoline Station on Punta Diamante, Bulusan, Sorsogon
Target: The Most Rev. Arturo M. Bastes, S.V.D., D.D.
Sponsored by: Abraham G Tan, Bulusan eGroup, BUKLOD


Makisayo sa bungkaras-bulusan. Magpirma tabi para mabati kita san mayad. Isalbar an ato Punta Diamante, Patio nan sin Kampanaryo. Click lang tabi niyo an link sa baba:
Salamat sa pagmakulog sa ato bungto.

Wednesday, June 3, 2009

PANAMBITAN NG BULUSENO Ni Fernan G. Emberga


mga kababayan ko sa bulusan
halina’t dinggin ang aking panambitan
pagmuni-muniin at inyong ipagnilay
at sama-samang isangguni sa poong maykapal

anong milagro itong nangyayari sa ating lugar
kababalaghang hindi ko rin lubos na maintindihan
bakit ang dambana nitong ating bayang mahal
winawarat at sinasalaula ng mga tampalasan

ang lumang kampanaryo na siyang piping-saksi
sa pagsilang ng bawat buluseno maging sa paglaki
ang dupikal ng kampana nito’y nagsilbing oyayi
nagpatahan sa sanggol habang pinaghehele

ang muog at simburyo nitong kampanaryo
ay bantayog at tanggulang sumisimbolo
ng maningning na kasaysayan ng ating ninuno
sa pagtatanggol sa bayan laban sa mga dayo

ngunit sa isang iglap, bakit wawasakin
ang marikit na lugar ng patio na hardin
ano kayang pumasok na masamang hangin
sa isipan ng kura-paruko at obispo sa atin

uriratin po natin aking mga kababayan
ano kaya ang nag-udyok sa kanilang kapasyahan
bakit patatayuan ng isang gasolinahan
ang harapan nitong kinalakhang simbahan

mahabaging langit, o Diyos na makapangyarihan
hipuin mo po ang puso at kanilang isipan
kung sila’y tunay mong ‘sugo’ na sa ami’y mamatnubay
huwag naman sanang ikalakal pati na ang simbahan.