Sunday, August 16, 2009

Balik KAMPANARYO si Toti


Mabuhay ka TOTI.


Syo ka sa mga beterano na Bulusanon, Naruyagon daw ako na nabalitaan ko na nakabalik ka na sa pagtugtog san kampana ta. Nabalitaan ko ini sa Bungkaras Bulusan through Rene Fulleros.