Saturday, December 24, 2011

Sunday, October 9, 2011

PANIBAG-ONG KALBARYO

Matapos an batingaw na dati
Uya na man an sayo parti
Na maghahatod sin kamunduan
Sa bungto ta na namomot-an.

An pagkuwa san kusog sa irarom san ingod
Diri man nanggad maraot na ipanglingkod
Kun diri siya makapwerhuwesiyo
Sa mayaman na katahukan san ato bungto.

Nagbabagting naman an kampana
San kampanaryo ta na minana
Geothermal Project pag-isipan
Para mailigtas an Bulusan.

Tuesday, June 15, 2010

BULUSAN KO NA NAMOMOT-AN

Bulusan ko na namomot-an
Sa pagmasid ko sa imo kagayunan
Minabulos an ako kaugmahan
Orgolyo an ako namamatean.

Pero kun ikaw pinagkukurihan
Inbabasang basang san mga makakinab-an
Luha ko minabulos san daghan
Dobdob ko minasiok sa kamunduan.

Bulusan ko na namomot-an
Patawad kay ikaw binayaan
Sa saimo ako nagmaw-ot na mauli man
Ano pa kaya an maaabutan?

Friday, May 28, 2010

BUNGKARAS NA KITA ULI

Buhay na naman an kampana
San Kampanaryo ta na tinuya-tuya
Bungkaras Bulusan,
An mga tawo na pinag-iiristuryahan
Sira pa man gihapon an makapangyarihan.

Bungkaras, Bulusan,
Bongto ko na kinadakuan.
Bagtingon an Kampana
Na an mga tawo makamangno na.

Thursday, May 27, 2010

Nano Na Kita?

Kumusta na daw an Bulusan?
Nano na an ato mga paghinguha?
Nalimutan na nato an ato pinaglalaban?
Haen na an Kampanaryo?
Yadto man gihapon sa likuran,
Sa PILIW san gasolinahan?
Haen na si Bastes?
Haen na si Buising?
Nangkalayas na?
Nawara na sira, dara-dara an kabahinan.
Aw sin-o pa man gihapon dun?
Sira pa man gihapon?
Aw naba?

Mahadok kita sa Dios,
Mahadok kita san pagbasang-basang
Sa templo Niyang mahal.
Bag-o na mga tawo na nakaingkud dun
Reparoha man tabi an dianison
Na kasaysayan san ato bungto.

Sunday, August 16, 2009

Balik KAMPANARYO si Toti


Mabuhay ka TOTI.


Syo ka sa mga beterano na Bulusanon, Naruyagon daw ako na nabalitaan ko na nakabalik ka na sa pagtugtog san kampana ta. Nabalitaan ko ini sa Bungkaras Bulusan through Rene Fulleros.

Saturday, June 6, 2009

PIRMA NA TABI KAMO


No To A Gasoline Station on Punta Diamante, Bulusan, Sorsogon
Target: The Most Rev. Arturo M. Bastes, S.V.D., D.D.
Sponsored by: Abraham G Tan, Bulusan eGroup, BUKLOD


Makisayo sa bungkaras-bulusan. Magpirma tabi para mabati kita san mayad. Isalbar an ato Punta Diamante, Patio nan sin Kampanaryo. Click lang tabi niyo an link sa baba:
Salamat sa pagmakulog sa ato bungto.