Sunday, October 9, 2011

PANIBAG-ONG KALBARYO

Matapos an batingaw na dati
Uya na man an sayo parti
Na maghahatod sin kamunduan
Sa bungto ta na namomot-an.

An pagkuwa san kusog sa irarom san ingod
Diri man nanggad maraot na ipanglingkod
Kun diri siya makapwerhuwesiyo
Sa mayaman na katahukan san ato bungto.

Nagbabagting naman an kampana
San kampanaryo ta na minana
Geothermal Project pag-isipan
Para mailigtas an Bulusan.

No comments:

Post a Comment